Furuholm-Kirjais (Rockelholms fjärden)

Banan in till Kirjais, två farleder måste dock klaras. Utholm - Hummleholm, bro över småbåtsfarleden, en farled med ett djup på 2,4 m. Banan byggs som täckt järnvägsbank till Västra Rockelholmen. Framför är bron över nästa farled, men om brohöjden ej räcker till måste överfarten lösas som en underfart med tunnel. Farleden vid Västra Rockelholmen som skall korsas är innanskärs farleden med ett djup på 4,3 m. Antagligen blir resultatet av lösning tunnel på grund av segelbåtarna.

Efter bron/tunneln från Västra Rockelholm är klar blir det täckt järnvägsbank mot Notholms fladan. När vi når land kan täckningen lämnas bort och banken fortsätter in till Kirjais station.