Kalvholm-Furuholm

Sträckan Kalvholm - Furuholm måste definitivt vara en tunnel eftersom ovanför går 10m farleden mellan Korpo och Nagu, som används av båtar på väg till Åbo eller kanske genom skärgårdshavet. Djupet på farleden är ej stort enligt sjökortet som anger cirka 11m som djup. Problemet blir dock den livliga sjöfarten då banan byggs.

Genom att djupet ej är bråddjupt så behövs kanske tunneln ej så mycket förlängas. Men lodning av farvattnet är viktigt och efter det är det bara fråga om vilka material bottnen består av.