Västerön-Kalvholm (Bärskärs fjärden)

Tunneln, eller egentligen tunnlarna, en för vardera spåren, kommer upp vid Västerön, antagligen måste här göras en konstgjord ö för detta, och fortsätter som täckt banvall.

Söder om Bärskär är inritad en tunnel, orsaken är att en utstickare av Barskärs fjärden med ett djup under 10m sticker in här. Det är kanske värt att kartlägga och loda upp djupet, kanske tunneln kan ersättas med fortsättning av banken.

Öster om Rotnö fortsätter banken ända till farleden. Farleden är en 5m farled, och här antags att överfarten kan lösas med bro. Visar det sig dock att brohöjden ej blir tillräcklig måste banan igen dyka ner i tunnel.

Banan och banken går till Kalvholmen, men möjligtvis måste banan gå ner i tunnel redan före den når Kalvholmen, orsaken är farleden .