Hermanskär-Västerön (Österskärs fjärden)

Sträckan Herrmanskär - Västerön byggs egentligen mellan Österskärs fjärden och Kvigharu fjärden och mitt i Skärgårdshavets Nationalpark.

Fastän sträckningen innehåller två tunnlar, två broar, två bankar vore det kanske miljömässigt bättre att bygga banan i tunnel på hela sträckan. Tunneln torde ligga på cirka 25m djup och skulle i och med detta vara en mindre påfrestning av den skyddade miljön i området.