Långkläppen-Herrmanskär (Djupet)

Långkläppen - Herrmanskär består av två banvallar med en tunnel i mitten. Men startar banvallen från Långkläppen är oklart, som påpekas angående Norrhära djupet . Tunnel delen mellan Högkobben och Österskär kommer delvis att vara på cirka 20m djup. Havs djupet i Djupet är faktiskt ej så djupt där tunneln planeras.

Det finns idag en telefon på Uddas på Österskär och bosättning vilket säkert kommer att ha betydelse om banan blir av och byggs.

I och med Uddas byggs Kapellskär-Karis banan i Skärgårshavets Nationalpark. Detta kommer att kräva både politiska och miljöställningstaganden. Det hela blir en fråga om prioriteringar. Miljöhänsynen är något som måste beaktas i hög grad i och med att det är fråga om att bygga i en av Finlands mest betydande nationalparker.