[presentationen ändrad 2016-10-01]

TOC Level 3 - Höghastighets järnvägsbanor i Norden


Färgkod för linjerna
       LIGHT_PINKplanerad bredspårig järnväg
       FUCHSIAPlanerad HH bana
       TOMATOjärnvägs bank till havs
       REDstandard spårvidd
       HOT_PINKstandard och bredspår
       PINKbredspårig järnväg
       CRIMSONomvandlas till HH bana
       ORANGEjärnvägstunnel
       LIGHT_SALMONbro
       CORALtunnel eller bro
       STEEL_BLUEbil rutt
       DEEP_PINKjärnvägs bank eller tunnel

map center :alvesta

HH banorna beskrivna och utritade på följande sidor

Detta är TOC (Table of Contents) för "Level 3". Level 3 eller plan 3 dokumenterar initiativet till HH banor i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland.

Banan Malmö - Köpenhamn - Lübeck - Hamburg är ej en HH-bana men här inritad.

Alla HH tåg är byggda för standard spårbredd i denna presentation. För att klara spårbredden i Finland och Estland så förelås fyrspårslösning där det även finns järnvägs trafik med lokal spårbredd. En öppen fråga är om lösningen är fyrspår eller vore det bättre att bygga en hellt ny räls invid räls med standard spårbredd. Problemet är att det finns egentligen ej plats för ännu två spår vid flera stationer varför fyrspår kanske är en lösning. Att special bygga tågsätt både för standard och bred spårbredd är ej lyckat för det begränsar vilka tåg som kan köra in till Helsingfors eller Tallinn.

Det är hellt en öppen fråga om HH-tåg stannar på de utmärkta stationerna. Här antas även att HH-banorna används för godstrafik, lokaltrafik och pendeltrafik.

Tags:


höghastighetståg höghastighetsbana höghastighetsjärnväg fastförbindelse åland kustbana järnvägsförbindelse järnvägslinjen järnvägsnät järnvägstransport järnväg pendling pendla persontågtrafik persontrafikmarknaden tågbana tågtunnel tåg arbetsresa jobresa tjänsteresa godstransport finska viken östersjön åbo skärgård roslagen expresståg snälltåg