[presentationen ändrad 2016-10-01]

TOC Level 2 - Kapellskär & Helsingfors & Tallinn

Lösningen bygger på Porkkala-Kokumäe (Ugglebacka) tunnel lösningarna under Finska viken. Lösningen bygger även på bro/ tunnel/ bank lösningarna mellan Riket (Finland), Åland och Sverige som beskrivs i Level 1.

Level 2 är en del i initiativet Höghastighets banor i Norden

Färgkod för linjerna
       LIGHT_PINKplanerad bredspårig järnväg
       FUCHSIAPlanerad HH bana
       TOMATOjärnvägs bank till havs
       REDstandard spårvidd
       HOT_PINKstandard och bredspår
       PINKbredspårig järnväg
       CRIMSONomvandlas till HH bana
       ORANGEjärnvägstunnel
       LIGHT_SALMONbro
       CORALtunnel eller bro
       STEEL_BLUEbil rutt
       DEEP_PINKjärnvägs bank eller tunnel
  1. Skyttel transport av bilar från Jorvas (Finland) till Tabasalu (Estland)
  2. Skyttel transport av bilar från Kapellskär (Sverige) till Lemland (Åland) och Karis (Finland)
  3. Järnväg under Finska viken från Jorvas till Tallinn. Här föreslås även fyrspårslösing mellan Hiiu station och Tallinns central station vilket alltså möjlig gör både bredspårig och normalspårig trafik på sträckan Hiiu - Tallinn
  4. Normalspårig järnväg från Esbo till Jorvas. Järnvägen Helsingfors - Esbo förblir bredspårig, men genom att utöka med ett andra skenpar kan både bredspårig och normalspårig trafik trafikera läng banan, 4 spårs lösning
  5. Ny normalspårig kustbana från Jorvas till Karis
  6. Järnväg över Åland, från Kapellskär till Karis . Som detalj behandlas i "Level 1"
  7. Järnväg från Stockholm till Kapellskär . Initiativet hör egentligen till Level 3 men är här med som en naturlig fortsättning på Kapellskär - Karis banan mot Stockholm.

Dessa initiativ är delar i planen att samman koppla lands trafiken i norra Österjön och även att sammankoppla EU projekten Rail Baltica och Europakorridoren.

De olika initiativen har varierande bakgrund

Pröva med Google Streetview, det finns bilder på flesta existerande och planerade stationer. Ända undantag är stationen på Nargö och man kommer bara nästan fram till Kirjais station.

Tags:


höghastighetståg höghastighetsbana höghastighetsjärnväg fastförbindelse åland kustbana järnvägsförbindelse järnvägslinjen järnvägsnät järnvägstransport järnväg pendling pendla persontågtrafik persontrafikmarknaden tågbana tågtunnel tåg arbetsresa jobresa tjänsteresa godstransport finska viken östersjön åbo skärgård roslagen expresståg snälltåg