[presentationen ändrad 2016-10-01]

TOC Level 1 - beskrivning av Kapellskär-Karis banan

Banan Kapellskär - Karis skall ses som en komponent i ett större transport nätverk, en del av Östersjöringens norra del men även länken mot sydväst för södra Finland.
I denna del av presentationen begränsar vi oss till endast själva banan Kapellskär-Karis och ej kontaktytorna. Med kontaktytor menar vi t.ex. följande
  1. Mariehamn - Lemland : Idag väg in till Mariehamn. Ifall stationen blir till ute på Björkö blir det antagligen buss in till Mariehamn. Kanske i någon avlägsen framtid det besluts att bygga järnväg från Lemlands station in till Mariehamn men detta förelås ej i detta skede.
  2. Åbo - Pargas - Kirjais : Idag vägförbindelse (med färja). En god väg in till Åbo via Pargas centrum och med bro över sundet mellan Nagu och Lillmälö, över sundet vid Korsfjärden. Utan bro över Korsfjärden så väljer antagligen godstransporten möjligheten att köra ända till Karis för transport till Åbo.

Orsaken till kartläggningen är ett tvivel på alla kostnadsberäkningar och bedömningar som har används som grund för järnvägsförbindelse över Ålands hav. Dessa kostnadsberäkningar bygger på uppskattning av det okända, alltså var skall banan byggas, vilken teknik skall användas, hur ser havsbottnen ut, vilken är den geologiska grund som järnvägen skall byggas på osv. Dessa kostnadsberäkningar, som bygger på uppskattning av det okända, har i över 50 år använts som motargument mot en fast förbindelse mellan Åland och Sverige/Finland.

Innehållsförteckning

Allmänt
om banan
havsdjupet
båttrafik och farleder

Station för station :
Utöver beskrivningen av stationerna och banan är special frågor besvarade i texten.

Tags:


höghastighetståg höghastighetsbana höghastighetsjärnväg fastförbindelse åland kustbana järnvägsförbindelse järnvägslinjen järnvägsnät järnvägstransport järnväg pendling pendla persontågtrafik persontrafikmarknaden tågbana tågtunnel tåg arbetsresa jobresa tjänsteresa godstransport finska viken östersjön åbo skärgård roslagen expresståg snälltåg