Rankarö-Söderarm

Efter att tunneln från Kapellskär kommer upp vid Rankarö, eller för att vara exakt norr om ön, fortsätter banan i en rät linje mot Söderams fyr. På sträckan är tre broar utmärkta för att passera havs djup på mera än 10m. På sträckan är inga farleder inritade så planeringen av sträckan kan fritt välja. Järnvägsbankarna måste dock vara av täckt typ på grund av att järnvägen är ute i Roslagens skärgård. Kanske broarna bör bytas ut mot tunnlar, särkilt om havs djupet blir för stort eller av miljöskäl.

Området är innom av Söderarms militärskyddsområde vilket planeringen blir tvungen att beakta. Själva fyren Söderarm är idag ej en del av detta miltärskyddsområde utan ett civilt konferens ställe.