Båttrafik och farleder

Påverkan på båttrafiken är betydande och havstunnlar som måste byggas höjer kostnaderna. I vissa fall är kanske en bro ett förmånligare alternativ, särskilt för småbåtslederna ifall det ej är fråga om segelfartyg.