Havsdjupet

Banan byggs "över havet" och vi studerar sjökortet märker vi att havs djupet varierar mellan noll och cirka 63 meter. En enkel graf visar följande:

Kapellskär-Karis havsdjup

Observera att grafen är missvisande eftersom skalan på x-axeln är i kilometer medan skalan på y-axeln är i meter.

Frågan om havstunnlar måste utredas men här en tabell baserad på vad som är utritat.

Lista över havstunnlar
kod längd link till sidan
G3 0.7 km A11 : Långkläppen-Trännskär (Styrskärs fjärden)
JLV0.1 7.71 km A34 : Flötjan-Lågskär-Vitkubben-Vittensten
JLV0.2 8.7 km A34 : Flötjan-Lågskär-Vitkubben-Vittensten
U0 2.63 km A30 : Långkläppen-Herrmanskär (Djupet)
G1 2.63 km A24 : Algersö-Grillskär (under Delet). Största djup 47m
J0 21.66 km A35 : Söderarm-Flötjan (under Ålands hav). Ålandstunneln (största djup c. 63m)
B1 2.54 km A36 : Häraholm-Skagholm (Klobbskärs fjärden)
FD0 5.91 km A27 : Lemland-Degerby. Föglötunneln
VF0.1 4.74 km A31 : Vittensten-Lemland
VF0.2 5.75 km A31 : Vittensten-Lemland
VF0.3 2.24 km A31 : Vittensten-Lemland
U3 3.17 km A05 : Kalvholm-Furuholm. Åbolands skärgårds farled
U2 2.38 km A26 : Västerön-Kalvholm (Bärskärs fjärden)
B2 7.65 km A08 : Skagholm-Ytterolmos. Kimito tunneln
K0 6.74 km A06 : Kapellskär-Rankarö. Tunnel under farleden till Stockholm
G5.1 3.72 km A43 : Örskär-Långkläppen (Norrhära djupet, under Skiftet). Mot Norrhära
G5.2 5.37 km A43 : Örskär-Långkläppen (Norrhära djupet, under Skiftet). Under Skiftet och farleden (över 55m ner)
U1.1 5.18 km A07 : Hermanskär-Västerön (Österskärs fjärden)
U1.2 2.91 km A07 : Hermanskär-Västerön (Österskärs fjärden)