Roslagen med omnejd


map center :Stockholm

Kommentarer

Vid digitaliceringen av bansträckorna kom följande synpunkter fram:

HH-banan norr om Stockholm

Egentligen för detta projekt behövs en bana som följer E18 in till en punkt nära Hägernäs station (E). Därefter vid Enebyberg tvärs genom Rinkebyskogen och norr om Nora och över Edesviken mot huvudbanan vid Ulriksdal (D). Huvudbanan följs in till Stockholm och Stockholm Central (A) där banan mot Jönköping startar enligt nuvarande planer.

För lokal pendeltrafik till Lemland/ Åland finns det följande lösning:

Ombyggnad av stationen vid Hägernäs (E) så att omstigning till lokaltrafiken är möjlig. Om lokal järnvägstrafik även önskas till Norrtälje bör även här byggas en "ny järnvägsstation". Dessa lösningar gör det möjligt att från Mariehamn komma in till Stockholm Östra (Tekniska högskolan) med Roslagsbanan.

Pendlingen in till Stockholm kommer att utökas med pendling från Åland och kanske även Åboland, Stockholms ekonomiska sfär kommer att i öster sträcka sig åtminstone till Pargas men även Åbo kommer att kunna dra nytta, detta som följd av projektet. Om pendling verkligen blir av beror på vettiga tågtidtabeller och tågturer. Frågor om vad som är och inte är lönsamt tycks debatteras utgående från fantasier och ej baserade på mätbara resultat. Vi bör dock komma ihåg att senast detta kunde debatteras var före år 1809 men att det debatterades före 1809 kan vi idag se än idag i debatten om att flytta Åland från Åbo stift till Uppsala stift under pågående krig. Redan drottning Kristina konstaterade att Stockholm låg mitt i riket och ej som idag på östkanten.