Göteborg


map center :Göteborg

Kommentarer

Vid digitaliceringen av bansträckorna kom följande synpunkter fram:

Överhuvud måste banorna i Göteborg ses över och kanske stationerna bör omplaceras.

Frågan om blir HH-tunneln Helsingborg - Helsingör av. Har här antagit att den ej blir av och som motivering, genomfartstrafiken på norra Själland. Om trafiken från Helsingborg är mot Tyskland och Fehmarsunds tunneln betyder det att HH-tunnelns trafik går igenom eller runt Köpenhamn, vilket vore olyckligt. Vidare är banan mellan Ängelholm och Kävlinge uträtad så att HH-tåg ej kör via Helsingborg och Landskrona utan direkt mot Lund.

Tunnlar, såsom Hallandstunnels, är ej utmärkta. Endast broar och tunnlar som har betydelse för denna presentation är utmärkta.