Kirjais station

Om Kapellskär-Karis banan byggs kommer Pargas kommun att "svänga runt". Idag är trafiken in till Åbo det centrala för trafiken i Pargas men i och med Kirjais kommer trafiken från norr, alltså Åbo, riktas ut i skärgården till Nagu och speciellt Kirjais. Pargas ligger egentligen mittemellan Helsingfors och Stockholm, alltså mittemellan Stockholms och Helsingfors ekonomiska zon. " Kan man pendla in till jobbet i Stockholm ? " Kommer detta även i fortsättningen att vara en utopi ? I och med hyggliga kommunikationer till Helsingfors blir pendlingen kanske att reellt alternativ för en del av Kimitos befolkning. Redan idag pendlar folk från Hangö och Åbo till Helsingfors, varför ej Kimito om man verkligen hinner till jobbet .

I Åbo är det skäl att räckna hur lång tid går det åt med flyg eller färja för att komma till Stockholm. Kapellskär-Karis banan ger ett nytt alternativ till de som vill komma till Stockholmsregionen snabbt. Restiden från Åbo ligger antagligen mellan flyget och färjan dock så att restiden är betydligt närmare flyget. Att ta sig ut till Kirjais och stationen idag tar enligt Google Maps över en timme plus vad går åt med färjan över Korsfjärden. Den utritade tunna blå linjen är sträckan med bil, idag, från Östergårdsvägen till Akademigatan vid Åbo domkyrka.

Undrar om det skulle löna sig att placera sydvästra Finlands distributions central på Nagu ? Business vars central lager är i Stockholms regionen kan effektivera lagerhållningen genom att ha ett mellanlager för sydvästra Finland i Pargas/ Nagu. Genom den snabba och pålitliga förbindelsen till Stockholmsregionen kan lagret fyllas på medan man från Nagu lokallager kan distribuera varor till sydvästra Finland. Kirjais har antagligen bieffekten att vägen till Kirjais och Nagu blir betydligt bättre och vidare mot Pargas och Åbo, satsning på vägförbindelsen har ej stor betydelse för själva järnvägen men har stor betydelse både för Pargas och Åbolands skärgård.

Placeringen av stationen på Kirjais beror på att linjen Karis-Mariehamn går nära Kirjais. Vidare är Kirjais en av de sydligaste punkterna som man kan nå med bil från norr och Åbo. Vid planeringen av sträckningen för Kapellskär-Karis banan söktes en så optimal, lika med kort, sträckning som möjligt.