Karis station

Situationen för Karis och Karis station är verkligen mörk. Eftersom Ingå och Sjundeå drogs in i mars 2016 så är Karis ända station i Åbo - Helsingfors "kröken", vilket utnyttjas av ELSA förespråkarna. Byggs ELSA läggs Karis ned vilket även är slutet på persontrafiken på Hangö banan. Persontrafiken Karis - Lojo är redan nedlagd. Väg 51 Karis - Helsingfors med bil tar enligt Google kartorna en timme, utgående från att trafiken på Västerleden ej har grötat till sig.

Här läggs fram initiativet med normalspårs- höghastighetsjärnväg från Stockholm till Esbo, och med spårbreddsbyte vidare till Helsingfors. Här föreslås även normalspårs höghastighets järnväg till Hiiu (Estland) och vidare mot Tallinn.

Vidare läggs fram initiativ för biltransport till Kapellskär. Växlingen från bil till järnväg går snabbast om bilen kan snabbt lastas på biltransport vagnar i Karis och motsvarande även snabbt avlastas i Kapellskär. För att detta skall lyckas bör på- och avlastningen helt automatiseras och biltransportvagnarna vara av annan typ än VR använder idag. Snabbaste lösning skulle att köra upp bilen på en lastningspall och med kranar automatiskt lasta bilcontainer vagnarna. Just före tåget startar kopplas bilcontainer vagnarna till tåget och så bär det av.

Det som Karis förlorar i och med Åbo-tågen kompenseras av Stockholm - Esbo / Helsingfors och Stockholm - Hiiu / Tallinn (Revals expressen). Även biltransporten till Kapellskär har betydelse. Utöver detta kommer även Stockholm - Karis och fortsättning med bil eller buss mot andra mål att vara en form av kompensation. Borde riksväg 51 egentligen bli E18 ?

Biltrafik längs väg 51 till Helsingfors området ? Väg 51 är körbar utom på sträckan Pikkala-Kyrkslätt med sina 80 km's och 60 km's fartbegränsningar. Frågan blir om det är lättare att köra ut till Karis än att köra bara till Jorvas eller kanske Ingå. Beror helt på varifrån man kör och var önskat tåg stannar.