Söderarm-Flötjan (under Ålands hav)I regel är Ålands hav i närheten av Åland cirka 200m djupt eller mera, men på en båge mellan Söderarms och Flötjans fyr är det möjligt att på havsbottnen bygga en undervattens bana på 63m eller mindre. Detta betyder att bottnen är på ett djup som dykare väl kan nå med special aggregat. Genom att bygga banan på en "undervattens väg" undviker vi riskerna med sprängda undervattens tunnlar och sprickor i berg grunden, av typ Hallandsåsen. Lösningen är tunnel element som sammanfogats till en vattentät undervattens tunnel (I fråga varande lösning har även framkastats i debatten om undervattensjärnvägen mellan Helsingfors och Tallinn, men denna tunnel blir mer än dubbelt så lång som Ålandstunneln).
Tanken är även att i bägge ändorna, Söderarm och Flötjan, kommer tunneln, egentligen två tunnlar, upp till ytan. Detta är i sig ett viktigt säkerhetsaspekt mot olyckor och problem med dubbel tunneln. Kapellskär-Karis banan har alltid två spår och när banan kör in i en tunnel betyder det att båda spåren har sin egen tunnel. Lösningar hur tunneln kan "täppas till" vid översvämning måste utreds, även möjligheten till vattentäta skott för gångar mellan tunnlarna. Trycket på tunneln varierar upp till sju atmosfärer så minsta spricka kan var ödesdiger. Kanske kan vi se tunneln som en "ubåt".