[presentationen ändrad 2016-10-01]

Startsidan (index)   sv

Planen är att presentera lösningarna i tre plan. Levels på hygglig svenglish.

  1. level - Kapellskär - Karis. specialbehandlar trafiken över Åland och behandlar detta problemkomplex i detalj.
  2. level - Kapellskär x Helsingfors x Tallinn. Fokuserar sig på Finland x Sverige x Estland trafiken i formen av sju olika initiativ i saken.
  3. level - HH-banor i Norden. Går ignom nuvarande planer över HH-banor i Sverige men lägger till HH-bana initiativet från Norge och planen med HH-bana till Helsingfors och Tallinn. Genom att här på samma forum beskriva detta som en helhet försöker vi visa hur detta kommer att se ut om ...

OBS Genom att välja "index" på den gula balken högst upp på sidorna kommer du alltid hit

Färgkod för linjerna
       LIGHT_PINKplanerad bredspårig järnväg
       FUCHSIAPlanerad HH bana
       TOMATOjärnvägs bank till havs
       REDstandard spårvidd
       HOT_PINKstandard och bredspår
       PINKbredspårig järnväg
       CRIMSONomvandlas till HH bana
       ORANGEjärnvägstunnel
       LIGHT_SALMONbro
       CORALtunnel eller bro
       STEEL_BLUEbil rutt
       DEEP_PINKjärnvägs bank eller tunnel

Höghastighetsbana (HH-bana) är egentligen vanlig järnväg med vanliga järnvägsspår men special förstärkt och med lutning i kurvor så att ett tåg kan köra upp till 300 - 320 km/h. Idag är i top-hastigheten cirka 250 km/h för snabb-/ snälltåg. Utöver de lutade kurvorna ser järnvägen ut som vanlig järnväg men på grund av de höga hastigheterna på rälsen måste rälsen skyddas från älgar, hjortar, bilar och människor. Särskilt måste trafik control systemen utvecklas för att klara HH-tåg (Höghastighetståg) trafiken.

Distans och restid med medelhastighet
Sträckakm120km/h242km/h300km/h1000km/hKommentar
Björkboda - Helsingfors1441:1235288Björkboda på Kimito ön
Björkboda - Stockholm3082:341:161:118Björkboda på Kimito ön
Degerby(ÅL) - Degerby(NY)2171:48534313By till by
Helsingfors - Lemland2872:231:115717Bussförbindelse till Mariehamn, ej medräknad
Karis - Helsingfors82.34120164Nya Y-tåget, om det är lönsamt
Karis - Jorvas50.42512103
Karis - Stockholm3703:51:311:1422Via skärgården och under havet
Kirjais - Helsingfors1791:29443510Bussförbindelse från Åbo, ej medräknad
Lemland - Norrtälje97.84824195Åland till Sverige
Stockholm - Degerby(ÅL)1831:31453610Degerby på Föglö
Stockholm - Helsingfors4523:461:521:3027Central stationen till central station
Stockholm - Kirjais2742:171:75416Bussförbindelse till Åbo, ej medräknad
Stockholm - Lemland1651:2240339Bussförbindelse till Mariehamn, ej medräknad
Hiiu - Jorvas88.94422175Hiiu i Estland
Stockholm - Tallinn5084:142:51:4130Central stationen till central station
Tallinn - Helsingfors1291:431257Central stationen till central station
Stockholm - Göteborg4824:11:591:3628Via Jönköping
Stockholm - Malmö6055:22:302:136HH-bana, 2t 30 min som maximi restids mål
Stockholm - Norrtälje67.43316134
Göteborg - Hamburg6765:382:472:1540
Helsingfors - Hamburg144712:35:584:491:26
Malmö - Hamburg3903:151:361:1823
Oslo - Köpenhamn6345:172:372:638til Tivoli
Stockholm - Köpenhamn6445:222:392:838
Porkkala-Nargö tunnel42.7211082Porkkala udde mot Estland
Ålandstunneln21.6610541Söderarm - Flötjan
Angående medelhastigheterna i ovanstående tabell Distanserna är det resultat som Google Map ger för den ritade linjen på kartorna. Google Map använder dock Mercator projektion som förlänger sträckor väst-östlig riktning på nordliga (och sydliga) latituder men antagligen har detta beaktats vid distans beräkningarna. Vid uträckning av distans har de olika sträckorna kopplats samman till en fortgående linje från start till mål.

Tags:


höghastighetståg höghastighetsbana höghastighetsjärnväg fastförbindelse åland kustbana järnvägsförbindelse järnvägslinjen järnvägsnät järnvägstransport järnväg pendling pendla persontågtrafik persontrafikmarknaden tågbana tågtunnel tåg arbetsresa jobresa tjänsteresa godstransport finska viken östersjön åbo skärgård roslagen expresståg snälltåg