Örskär-Långkläppen (Norrhära djupet, under Skiftet)

Två tunnlar (?) varav den senare mellan Norrhära och Långkläppen både djupt ner och under 15,3 meters farleden från Åbo. 15.3 meters farleden genom Norrhära djupet är ej utmärkt på satellit bilden men väl på sjökortet.

Oberoende av allt det kan väl hända att Norrhära djupet blir den punkt på Kapellskär-Karis banan där banan är byggd allra djupast ner.
I Skärgårdshavet går via Norrhära djupet en djup spricka tvärs genom Skärgårdshavet så det finns ingen möjlighet att komma runt genom att ändra sträckningen.

Höjdskillnaden blir alltså betydande vilket kan resultera i att lösningen måste bli en enhetlig tunnel. Eftersom tunneln går under farleden i Norrhära djupet och trafiken ovanom är oljetankers blir detta en ännu större utmaning. Problemet med Norrhära djupet är troligtvis det samma som sträckan Algersö-Grillskär och tunneln där men djupet här kanske är 66m eftersom sjökortet i närheten anger detta, räknar dock med att faktiskt djup är cirka 56m.

Lösningen för banan skulle även kunna vara en undervattens "flytande tunnel" på t.ex. 20m djup men ett ankare från en passerande oljetankers skulle kanske riva iväg tunnel vid hård sydvästan. Antar att det är säkrare att gå lägre ner oberoende av de tilläggsfaror som det högra trycket medför.

Backen upp till Långkläppen på andra sidan Norrhäradjupet blir kanske för brant och det resulterar i att tunneln måste förlängas.