Trännskär-Örskär (Kalhära och Trollkobb fjärdarna)


Överfarten av Kallhära och Trollkobb fjärdarna klaras antagligen av med en täckt banvall. Problemen är de samma som Hannskärsfjärden överfart . Denna del av banan får kanske lite skydd av Kökar och är kanske därför ej lika utsatt.