Långkläppen-Trännskär (Styrskärs fjärden)

En spricka i bottnen eller en klyfta, dock inget bråddjup, en farled som garanterar 6,4 m fritt vatten. Lösningen blir en tunnel mellan Trädgårdshäran och Trännskär. Tunnelns djupaste del ligger antagligen cirka 10 m eller mera. Järnvägsbanan och vad den tillåter i höjdskillnader bestämmer tunnelns längd, antagligen kan tunneln lösas kanske (?) med tunnel element.