Algersö-Grillskär (under Delet)

Algersö - Grillskär är egentligen bara en tunnel, men detta är den ena av de två djupa "sprickorna" i bottnet som banan bör passera (den andra är Norrhära djupet ). Sjökortet anger ett djup på 47m och egentligen ingenting om hur bottnen egentligen ser ut.
Höjdskillnader som en järnvägsbana tillåter är mycket begränsade så möjligtvis blir tunneln mycket längre. Det andra problemet är att det rör sig om en djup spricka och vi kan ej anta att vi hittar jämn granit under bottnen, kanske bottnen består av sediment till ett mycket lägre djup. Problemet påminner om situationen vid byggande av metron i Helsingfors vid järnvägsstationen. Byggarna påträffade en sedimentfylld klyfta och sedimentet eller leran måste djupfrysas varefter det blev möjligt att borra igenom sediment zonen. Frågar bara kan detta göras på cirka 50m djup ?
Lösningen som föreslås för Ålands hav med tunnel element är troligen ej möjlig här emedan klyftans väggar är för branta.

Vad vi hoppas på både från proffesionella och sport dykare

Kapellskär-Karis banan är planerad att gå till sjöss men skärgården, fjärdarna och havet är i hög grad outforskat territorium (Terra Incognito).

Beräkningarna utgår från Skärgårdshavets sjökort men med lodning utanför farlederna beklaglig. Vidare planerar vi bygga på havsbotten där vi ej har ens den blekaste aning om vad för botten. Bottnens beskaffenhet, alltså branter, backar är vi helt okunniga om och detta blir en både dyr och besvärlig, kanske omöjlig, överraskning i det skede vi börjar bygga.

På bansträckningen finns grunda fjärdar där bottnen och djupen måste klarläggas, något där alla oberoende av ålder, med dykning som intresse, kan göra oss en värdefull insats.
Mera avancerad dykning finns det även behov för, tunnlar på över 60m djup men vad vet vi egentligen om havsbottnen på detta djup ? Undervattens högryggar men hur långt sträcker de sig och kan man bygga på dessa ?