Degerby-Algersö


Banan bör följa en så rät linje som möjligt från Degerby station mot Algersö. Vilket betyder Näverfjärden och Bofjärden korsas med broar och Föglövägen korsas två gånger, på Degerö och på Sommarö. Tredje bron blir vid Persingholmsströmmen över till Algersö. Observera att detta är bara ett förlag som måste modifieras men principen av en så rät linje som möjligt är viktigt. Frågan är även öppen hur mycket sprängarbete som behövs för att minimera höjdskillnader.