Lemland-Degerby


Från Lemland station och Herrövägen i en lämplig kurva ner till stranden mot Föglöfjärden. Härefter går tåget i Föglötunneln under fjärden och kommer upp på Brottön. Ovanom tunneln går två farleder.
Från Brottön och över Hummersö och Kyrklandet mot Degerö och stationen.
Degerby station ligger vid Föglövägen men ganska långt från Degerby centrum.