Degerby station

Degerby station är planerad att ligga vid eller nära Föglövägen på Degerö i Degerby. Stationen har är i planerings skedet gets namnet Degerby station.

Degerbystation blir antagligen en liten station men dock med två stickspår enligt principen för Kapellskär-Karis banan, ett tåg stannar aldrig på banan . I och med stationen blir det fast tunnelförbindelse till Lemland för Föglö, dock ej bil förbindelse utan tåg dito. Vi kan ej räkna med mycket passagerare från eller till på grund av Föglös låga innevånarantal, fastän under sommaren kommer även semester firarna till. Stationen med sina stickspår kan dock användas som plats för omkörning av långsammare tåg, på väg mot öster är nästa omkörningsplats Kirjais vilket är bra långt borta.

Tåg som stannar i Degerby är lokaltåg. Men för att komma från Föglö till Mariehamn måste man först köra in till Degerby station, ta tåget till Lemland och därefter ta bussen in till Mariehamn. Om man har bilen vid stationen på Lemland, tar man cykeln till Degerby station, tåget till Lemlands station och till slut bilen till Mariehamn. Alltså krångligt men man kommer fram och snabbare än idag.

Mera intresant ur Föglö synpunkt är pendlingsmöjligheten. Efersom lokaltåg stannar, så om det finns tillräckligt passagerar underlag kan man både pendla in till Stockholm, Åbo, Karis men pendel till Helsingfors regelbundet är kanske för lång. Detta gör Föglö mera attraktivt för nya grupper av innevånare, kanske "gamla ålänningar" som i tiden var tvungna att flytta men nu kan flytta hem.