Björkboda station

Björkboda station är planerad att ligga vid Dragsfjärdvägen. Stationen har här i planerings skedet gets namnet Björkboda station.
Björkboda station blir antagligen en liten station men dock med två stickspår enligt principen för Kapellskär-Karis banan, ett tåg stannar aldrig på banan . Antalet passagerare till och från är antagligen personer som bor på Kimitoön. Pendlingstrafik, om den överhuvud finns, blir kanske in till Karis och kanske vidare.
Viktigaste orsak att bygga stationen är möjligheten att låta snabbare tåg köra om ej så snabba tåg genom att växla om det långsammare till stationens stickspår.
Vid stationen stannar endast lokaltågen på banan medan snabbtågen kör förbi.

Betydelsen för Kimitoön behöver dock ej vara ringa i och med goda kommunikationer både mot västra Nyland, Helsingfors hållet men även mot väster, Åbolands skärgård, Åland och Sverige.