Björkboda-Karis

Björkboda - Karis är den sträcka av järnvägen som egentligen är bara vanlig järnvägsplanering. I denna plan är tre broar in ritade varav ingen av broarna är långa. Men på grund av att banan drags genom tätt befolkade bygder måste planeringen i hög grad beakta lokala förhållanden och näring.

Björkboda - Strorö, vanlig järnvägsbank för två spår som passerar två viktiga vägar (1834, två gånger) första gången går vägen till Västanfjärd och andra gången går vägen mot Vestlax. Överfarten av strandvägen mitt emot Storö beror på lösningen hur banan passerar Kimitos östra farled, blir det bro eller byggs det en tunnel.

Från Storö och Finby byggs det en järnvägsbro över till fastlandet till Stens. Järnvägen och järnvägsbanken fortsätter mot en punkt norr om Tenala. Antagligen måste banken byggas över Frankböleträsket för att hålla sträckningen så rät som möjligt.

Från norr om Tenala vid Kastarby och bredvid kungsvägen (111) följer banan vägen till Kvarnträsket. Vägen går här under järnvägen och järnvägen går ner mot Pojo viken. Vid Dalkarby byggs Kapellskär-Karis banans järnvägsbro för infarten mot Karis. Kapellskär-Karis banan möter Åbo banan i närheten av Permortan/ Köpskog och båda banorna kommer bredvid varandra in till Karis station.