Ytterolmos-Björkboda (Kimito västra)

Från Ytterolmos in till Björkboda station på Kimitoön. Två mindre broar i övrigt järnvägsbank. Övergång av Verkviksvägen och Ytterolmosvägen och till slut Skinnarviksvägen. Kirjais station är här planerad norr om Dragsfjärdsvägen (väg 183).