Skagholm-Ytterolmos

Kimito tunneln mellan Skagholm och Kimitoön är till för 4.2 och 7.5 meters farlderna. Tunneln kan antagligen byggas på maximalt djup av c. 30m. En ekolodning av området borde ge klart resultat och här ritad som ett sträck måste kanske modifieras. Bör vi utnyttja Högland i sträckningen ? Järnväg som sådan tål ej branta höjdskillnader utan kräver av hävd en ganska jämn bana (undantag alpbanor, berg- och dalbanor ).