Kirjais-Häraholm (Haru fjärden)

Från Kirjais station mot Björkholm, över Österuddsvägen, över bron Kirjaissundet mot Harufjärden, till Sommarö och vidare över nästa bro till Björkholm. Mellan Björkholm och Svinö en bro över farleden och via Svinö till andra sidan och nästa bro och över nästa farled till Häraholm/Långskäret.