Tallinn

Infarten till Tallinn är planerad så att järnväg dras från Tabasalu station mot Hiiu station. Biltransporten slutar vid Tabasalu.

Vid Hiiu ändrars spårbredden från normalspårbredd till bredspårbredd för att kunna använda Estnisk järnväg. Ifall Rail Baltica blir byggd enligt planerna och med normalspårbredd måste antagligen spår läggas till denna järnväg med normal spårbredd. Själva lösningen av spårbreddsväxlare blir samma som vid Esbo station i Nyland/Finland. Tåg som ej är utrustade för spårbreddsväxling måste alltså stannas i Hiiu.

Naturligtvis kan myndigheten i Estland göra alternativt en fyrspårbredds lösning eller skilt normalspår ända in till Tallinn. Resultatet av detta är att höghastighetstågen från Sverige via Stockholm kan köra direkt in till Tallinns järnvägsstation. Stäckan Hiiu - Tallinn är ej särskilt lång. Vidare effektiveras trafiken till Esbo och av samma orsak.