Karis - Lemland - Kapellskär


Skytteln eller biltransport skytteln är ett tåg med biltransport vagnar. Inkommande bilar lastas (hoppeligen) automatiskt på vagnarna och vid jämna klockslag startar skytteln. Resultatet bör vara en lösning som "nästan" kan ge samma service som en biltunnel under Ålands hav och under Särgårdshavet. Det där med nästan betyder att skytteln körs dygnet runt alla dagar, detta är även en orsak till hög automatisering. En öppen fråga är får passagerare sitta i bilen under transporten, antagligen inte. Resultatet kan bli att bilen kommer fram före bilens passagerare ,eller tvärtom.

När det gäller Åland bör man tänka sig att det är fråga om två skilda skytteltrafik rutter, nämligen Lemland - Karis och Lemland - Kapellskär, ena mot riket och andra mot Sverige.

Att köra till Sverige från Mariehamm betyder att man kör ner till Lemlands sydspets, där Lemlands station är, och låter lastningen lasta upp bilen på nästa skyttel till Kapellskär. Passagerarna tar ett tåg som stannar i Kapellskär och så bär det av. Antagligen är biltransporten ej vidare billig så rent ekonomiskt sett lönar det sig ej att "varje dag" transportera bilen. Kanske lösningen är att ha bilen vid en av Finlands tågens stationer i Sverige.

Det är skäl att ändra sträckningen av Europaväg E18 på grund av järnvägslinken på den Finska sidan. Idag går vägen mellan Kapellskär och Åbo, och vidare mot öster. Föreslås här att vägen ej följer Sverige båtarnas rutt utan järnvägen till Karis, egentligen förelås här att den följer biltransport skytteln. Vidare bör stamväg 51 uppgraderas till E18 in mot Helsingfors.

Västerleden, den nya E18 vägen ! !

Biltransport från Åbo betyder att man blir tvungen att köra till Karis från Åbo, för att få med bilen på skytteln. Fastän tåget stannar på Kirjais har stationen, enligt detta förslag, ingen lastningskapacitet för biltransport.