Kapellskär - Åland - Karis


Ändpunkterna på banan är Kapellskär, varifrån idag båtarna går mot Finland, och Karis i Väst-Nyland. Den stora förändringen, i förhållande till andra förlag, är att banan ej går över märket, ej heller går via Mariehamn och följer ej linjen Kumlinge - Brändö - Gustavs - Nådendal - Åbo. Orsaken till valet beror på Skärgårdshavets sjökort och här utritade havsdjupen. En typisk landkrabba skulle definitivt ej välja denna sträckning.

Stationerna Lemland och Kirjais är valda på grund av möjligheterna att ta sig ut till stationen med bil från Mariehamn respektive Åbo. Degerby och Björkboda är med för att även kunna betjäna lokalt, alltså kommunalt.