Jorvas/Finland - Tabasalu/Estland

Skyttel trafiken bör helst automatiseras, så långt det går. Planen är att denna biltransport skyttel skall vara "nästan" lika effektiv som en biltunnel under Finska viken och att tranporterna sker alla dagar och även nattetid. Märk att stationen på Nargö ej förelås ha kapacitet för av- och pålastning av bilar.