Från Helsingfors metropol område

Att komma både söderut och västerut utan att använda färja är frågan. Egentligen är starten Jorvas i Kyrkslätt.

  1. Tåg från Helsingfors (eller Esbo) järnvägs station
  2. Bil eller buss (U175 - U190) längs Västerleden/Jorvasvägen, stamväg 51, mot Jorvas station

Men om vi ser det från Vanda, så har vi ännu en möjlighet

(*) Bil längs Ring III mot Jorvas.

För att se ekonomin av denna integrering bör man se saken från båda hållen, alltså hur ser det ut från Stockholm/ Åboland / Väst-Nyland ,men även från Helsingfors området mot väst. Samma princip gäller även från söder mot Helsingfors och tvärtom.

Idag är Helsingfors och Finland en "ö" ur EU synpunkt, vilket betyder antingen flyg eller en massa restid med båt. Här framförs järnväg som lösningen via tunnlar men det kan visa sig att järnväg bör användas endast där bilvägar ej finns. Bilen är dock idag det viktigaste fortskaffningsmedlet på länge sträckor i detta land. I presentationen är järnvägstransport av personbilar ett svar på ovanstående för sträckorna Jorvas - Tabasalu och Karis - Kapellskär.

Vid Esbo station byter tåg (som kan) spårvidd från normalspårvidd till bredspårvidd genom att köra sakta igenom en spårviddsbytare. Dylik spårviddsbytare finns redan idag i Spanien. Detta arrangemang löser inkörningen till Helsingfors. Orsaken till ändringen av spårvidden vid Esbo station beror på kommande Salo - Lojo -Esbo (ELSA) banan. Tåg på väg mot sydväst vid Esbo station kör normalspår (Sverige), tåg mot nordväst, ELSA, kör bredspår (Åbo).

Tåg ej utrustade för spårvidds ändring och som kommer till Esbo från sydväst, måste stannas här. De passagerare som skall vidare till Helsingfors bör byta till lokaltåg.

ELSA banan är en uträtning av järnvägen mellan Helsingfors och Åbo. Trafiken från Åbo använder nuvarande bana till Salo, ELSA till Esbo och till slut nuvarande kustabanan från Esbo till Helsingfors. Följden av uträtningen är att kustbanan Esbo - Karis - Salo ej mer behövs för Åbo trafiken, varför det är möjligt att göra ett initiativ till ändring av spårvidd till normalspår för sträckorna Esbo - Jorvas, Jorvas - Kyrkslätt (, Kyrkslätt - Ingå) och Ingå - Karis.