[esitys muutettu 2016-10-01]

TOC Level 3 - Pohjolan korkeanopeuden rautatieverkko


Viivojen värikooditus
       LIGHT_PINKsuunniteltu leveäraiteinen rautatie
       FUCHSIASuunniteltu KN rata
       TOMATOmerellinen rautatiepenger
       REDnormaali raideleveys
       HOT_PINKnormaali että leveä raideleveys
       PINKleveäraiteinen rautatie
       CRIMSONmuutetaan KN radaksi
       ORANGErautatietunneli
       LIGHT_SALMONsilta
       CORALtunneli tai silta
       STEEL_BLUEauto matka
       DEEP_PINKrautatiepenger tai tunneli

map center :alvesta

Korkeanopeusradat (KN-radat) on piirretty alla olevilla sivuille. Huomaa että KN-radoilla liikkuvat junat paljon nopeammin kuin perinteisillä suurnopeusradoilla tai pikaradoilla. Tässä nimitetään siksi radata KN-radoiksi (Korkeanopeusradoiksi) erona suurnopeusradoista. KN-radalla korkeuanopeusjuna liikkuu jopa 300 - 320 km/h kun taas nuolijunat/ pikajunat jne. liikkuvat enintäin 250 km/h. Jotta tämä jopa 300 - 320 km/h oleva nopeus saavutetaan niin radoille on joukon erityisvaatimuksia ja varsinaiset junat ovat suunniteltuja näille nopeuksille.

Tämä on TOC (Table of Contents) "Level 3" tasolle. Level 3 taso esittää KN-radat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa. Lisäksi esitetään miten päästään Tanskaan ja siitä eteenpäin Hampuriin.

Kaikki KN-radat tässä esityksessä ovat normaaliraideleveydellä. Jotta sekä Suomessa että Virossa selvitään niin radat jossa ajetaan kahta raideleveyttä on erikseen merkitty. Neliraideratkaisu on vaihtoehto mutta mahdollisesti rakennetaan uutta kiskoparia, eli kiskot molempiin suuntiin, junille jotka käyttävät normaaliraideleveyttä. Käytännössä on syytä välttää ratkaisua jossa oletetaan että sama juna pystyy käyttämään sekä leveätä että normaalileveyttä olevaa kiskotusta, tämä on tärkeätä jotta pystyttäisiin palvelemaan täysmittaisesti sekä Helsingin että Tallinnan asemalta.

Esitys esittää joukon väliasemia mutta tällä hetkellä on täysin avointa mitkä junat pysähtyvät näillä asemilla. KN-radoille on oletettu että radat käyttävät KN-henkilöjunien lisäksi myös KN-tavarajunat, tavarajunat ja paikallisjunat. Kysymys on lähinnä luoda liikenteelle sopivat aikataulut ja rakentaa liikenneohjaus joka tähän pystyy.

Tags:


korkeanopeusjuna korkeanopeusrata korkeanopeusrautatie kiinteä yhteys ahvenanmaa rannikkorata rautatietmatkailu rautatietunneli rautatie rautatieyhteys sukkulaliikenne tavaraliikenne vedenalainen viro juna pikajuna junaliikenne suomenlahti itämeri turun saaristo roslagen pikajuna luotijuna