Helsingin metropolialue

Tavoite on kuvata osuutta miten Helsingin metropolialue yhdistyy raide- ja maaliikenteen kautta Jorvakseen. Helsingin metropolialue käsittää Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa ja Sipoo, tästä sivun nimi.

Tavoite on luoda junayhteys sekä Ruotsiin että Viroon. Haaste on Pasilan ja Helsingin keskusaseman linjaus. Käytännössä laajennusmahdollisuudet lisäkiskopareille on käytetty loppuun. Joten ratkaisu on toeutettava nykyisen perusteella. Toinen merkittävä seikka on ero normaaliraidelevyisen ja laaja raidelevyisen välillä eli ero Suomen ja Ruotsin raideleveiden välillä. Tältä pohjalta ehdotetaan ratkaisuksi se että vaihdetan kiskoleveyttä Espoon asemalla. Syy Espoon aseman valintaan johtuu ELSA hankkeesta. Lisäksi vaassa painaa seuraavat

On myös esitetty rakentaa tunneli suoraan Helsingin keskustasta kohti Viroa ja Tallinnaa mutta tällaisilla suunnitelmilla on epäkohtia kuten

  1. Rautatietunneli on pitkä, noin 72 km. Eritysesti pelottaa miten pelastetaan ihmisiä sortumien ja tulvan sattuessa näin pitkästä tunnelista
  2. Tunnelin rakentaminen ja räjäyttäminen Helsingin keskustan alla on vaikeaa kun ottaa huomioon Metro tunnelit, autoliikennetunnelit, Pisara rata hanke jne.
  3. Syntyvät maamassat, louhintajäte eli kivi, lieju jne. rakennusvaiheen aikana. Kuljetetaanko nämä Helsingin keskustan alitse ? Miten selvitään esimerkisi Kluuvin ruhjeesta, samalla tavallako kuin metron rakennusvaiheissa jolloin jouduttiin syväjäähdyttän maata jotta sen lävitse voitiin porata. Missä aiotaan päästä maanpinnalle ja käytetäänkö rataosuutta Pasila - Helsinki ?
  4. Helsingin päärautatieasema on junaliikenteellisesti jo tänään kovin ruhkainen, miksi tätä ruhkaa vielä pitää lisätä tavara- ja autokuljetusjunien takia
  5. Autokuljetus Viroon on keskeinen osa toimintaa, eli niinkutsuttu "(auto-)sukkula" liikenne. Tavoite on henkilöautojen nopea lastaus junaan ja tiheällä kuljetusväleillä kuljettaa autoja Tabasalun asemalle, tätä toimintaa Elielaukoille tai jatketaanko tunnelia Käpylään ?
  6. Onkohan todellakin kaikki liikenne vain Helsingin keskutan ja Viron välillä ? Eli asutaanko muualla Suomessa ?

Siirtämällä liikenteen solmukohtaa Espooseen ja Jorvakseen niin avautuu muitakin liikenneratkaisua jotka eivät sisällä yllä olevia epäkohtia mutta käytännössä eivät silti vaikuta matkan kokonaiskestoon negatiivisesti. Eihän Helsinki-Vantaa lentokenttä ole Helsingin niemellä.